Tết đến rồi, bạn đang lo lắng không biết tặng quà gì cho người thân.Trà và Cafe thơm ngon mang đầy không khí ngày Tết. Chúng sẽ làm cho những Giỏ Quà Tết thể hiện đầy sự thành kính rất lớn với người nhận.

Cửa hàng online Bookbuy.vn xin trân trọng giới thiệu bộ sản phẩm quà tết 2015 – Hộp cà phê và Trà Việt cao cấp, Zara Bean với nhiều sự lựa chọn:

 

1.   Hộp Cà Phê và Trà Việt Cao Cấp 8-1- Zara Bean

 

Hình ảnh:

http://bookbuy.vn/Res/Images/Product/qua-tet-2015-hop-ca-phe-va-tra-viet-cao-cap-8-1-zara-bean_33818_1.PNG

 

Chi tiết túi quà:

-   2 x Túi cà phê Arabica Cầu Đất 250gr

-   1 x hộp Trà Việt Thái Nguyên 100gr

-   1 x hộp quà Tri Ân

Đặt mua tại:

http://bookbuy.vn/qua-tang/33818/qua-tet-2015-hop-ca-phe-va-tra-viet-cao-cap-8-1-zara-bean.html

2.   Hộp Cà Phê và Trà Việt Cao Cấp 6-8- Zara Bean

 

Hình ảnh:

http://bookbuy.vn/Res/Images/Product/qua-tet-2015-hop-ca-phe-va-tra-viet-cao-cap-6-8-zara-bean_33820_1.PNG

 

Chi tiết túi quà:

-   2 Cafe Moka Thượng Hạng - hộp 250g

-   1 Trà Việt cao cấp (tuỳ chọn: Trà thái nguyên, Trà lài, Trà sen) - hộp 100g

-   Hộp Quà Tri ân 30x20

Đặt mua tại:

http://bookbuy.vn/qua-tang/33820/qua-tet-2015-hop-ca-phe-va-tra-viet-cao-cap-6-8-zara-bean.html

3.   Hộp Cà Phê và Trà Việt Cao Cấp 3-3 - Zara Bean

 

Hình ảnh:

http://bookbuy.vn/Res/Images/Product/qua-tet-2015-hop-ca-phe-va-tra-viet-cao-cap-3-3-zara-bean_33822_1.PNG

 

Chi tiết túi quà:

-   1 Cafe Arabica Cầu Đất - hộp 500g

-   1 Trà Việt cao cấp (tuỳ chọn: Trà thái nguyên, Trà lài, Trà sen) - hộp 100g

-   Hộp Quà Tri ân 30x20

Đặt mua tại:

http://bookbuy.vn/qua-tang/33822/qua-tet-2015-hop-ca-phe-va-tra-viet-cao-cap-3-3-zara-bean.html

4.   Hộp Cà Phê và Trà Việt Cao Cấp 6-7 - Zara Bean

 

Hình ảnh:

http://bookbuy.vn/Res/Images/Product/qua-tet-2015-hop-ca-phe-va-tra-viet-cao-cap-6-7-zara-bean_33824_1.PNG

Chi tiết túi quà:

-   1  Cafe Arabica Cầu Đất - hộp 250g

-   1  Cafe Robusta Truyền Thống - hộp 250g

-   1 Trà Việt cao cấp (tuỳ chọn: Trà thái nguyên, Trà lài, Trà sen) - hộp 100g

-   Hộp quà Tri Ân 30x20

Đặt mua tại:

http://bookbuy.vn/qua-tang/33824/qua-tet-2015-hop-ca-phe-va-tra-viet-cao-cap-6-7-zara-bean.html

5.   Hộp Cà Phê và Trà Việt Cao Cấp 8-2 - Zara Bean.

 

Hình ảnh:

http://bookbuy.vn/Res/Images/Product/qua-tet-2015-hop-ca-phe-va-tra-viet-cao-cap-8-2-zara-bean_33826_1.PNG

 

Chi tiết túi quà:

-   2 x Túi cà phê Moka Thượng hạng 250gr

-   1 x hộp Trà Việt Thái Nguyên 100gr

-   1 x hộp quà Tri Ân

Đặt mua tại:

http://bookbuy.vn/qua-tang/33826/qua-tet-2015-hop-ca-phe-va-tra-viet-cao-cap-8-2-zara-bean.html

6.   Hộp Cà Phê và Trà Việt Cao Cấp 7-9- Zara Bean

 

Hình ảnh:

http://bookbuy.vn/Res/Images/Product/qua-tet-2015-hop-ca-phe-va-tra-viet-cao-cap-7-9-zara-bean_33819_1.PNG

 

Chi tiết túi quà:

-   2 x Túi cà phê Robusta Truyền Thống 500gr

-   2 x hộp Trà Việt Thái Nguyên 100gr

-   1 x hộp quà Tứ Quý

Đặt mua tại:

http://bookbuy.vn/qua-tang/33819/qua-tet-2015-hop-ca-phe-va-tra-viet-cao-cap-7-9-zara-bean.html

7.   Hộp Cà Phê và Trà Việt Cao Cấp 6-4 - Zara Bean

 

Hình ảnh:

http://bookbuy.vn/Res/Images/Product/qua-tet-2015-hop-ca-phe-va-tra-viet-cao-cap-6-4-zara-bean_33821_1.PNG?w=330&h=430&mode=max

 

Chi tiết túi quà:

-   2 Cafe Arabica Cầu Đất - hộp 250g

-   1 Trà Việt cao cấp (tuỳ chọn: Trà thái nguyên, Trà lài, Trà sen) - hộp 100g

-   Hộp quà Tri Ân 30x20

Đặt mua tại:

http://bookbuy.vn/qua-tang/33821/qua-tet-2015-hop-ca-phe-va-tra-viet-cao-cap-6-4-zara-bean.html

8.   Hộp Cà Phê và Trà Việt Cao Cấp 8-3- Zara Bean

 

Hình ảnh:

http://bookbuy.vn/Res/Images/Product/qua-tet-2015-hop-ca-phe-va-tra-viet-cao-cap-8-3-zara-bean_33817_1.PNG

 

Chi tiết túi quà:

-   2 x Túi cà phê Robusta Truyền thống 250gr

-   1 x hộp Trà Việt Thái Nguyên 100gr

-   1 x hộp quà Tri Ân

Đặt mua tại:

http://bookbuy.vn/qua-tang/33817/qua-tet-2015-hop-ca-phe-va-tra-viet-cao-cap-8-3-zara-bean.html

9.   Hộp Cà Phê và Trà Việt Cao Cấp 6-3 - Zara Bean

 

Hình ảnh:

http://bookbuy.vn/Res/Images/Product/qua-tet-2015-hop-ca-phe-va-tra-viet-cao-cap-6-3-zara-bean_33823_1.PNG

 

Chi tiết túi quà:

-   2 Cafe Moka Thượng Hạng - hộp 250g

-   2 Trà Việt cao cấp (tuỳ chọn: Trà thái nguyên, Trà lài, Trà sen) - hộp 100g

-   Hộp quà Tứ quý 40x20

Đặt mua tại:

http://bookbuy.vn/qua-tang/33823/qua-tet-2015-hop-ca-phe-va-tra-viet-cao-cap-6-3-zara-bean.html

10.   Hộp Cà Phê và Trà Việt Cao Cấp 8-2 - Zara Bean.

 

Hình ảnh:

http://bookbuy.vn/Res/Images/Product/qua-tet-2015-hop-ca-phe-va-tra-viet-cao-cap-8-2-zara-bean_33825_1.PNG?w=330&h=430&mode=max

 

Chi tiết túi quà:

-   2 x Túi cà phê Moka Thượng hạng 250gr

-   1 x hộp Trà Việt Thái Nguyên 100gr

-   1 x hộp quà Tri Ân

Đặt mua tại:

http://bookbuy.vn/qua-tang/33825/qua-tet-2015-hop-ca-phe-va-tra-viet-cao-cap-8-2-zara-bean.html