Ngành nghề: Kế toán/Tài chính
Thời gian làm việc: Ton thời gian
Mức lương đề nghị: Thỏa thuận
Nơi làm việc: TP. HCM

- Theo dõi thu chi, tính lương.

- Khai trình lao động, thực hiện chế độ, đăng ký BHXH cho người lao động.

- Xuất hoá đơn.

- Giao dịch ngân hàng