Vì Tuổi Cao Không Làm Nổi Nữa Nên Sang Tiệm May Nằm Tại Vị trí Đẹp 56 LTT Cần Sang Gấp Cho

 

Ai Có Thiện Chí Là Nghề Nghiệp Để Làm Tiếp

 

 

Giá 100.000.000 VNĐ Có Thương Lượng