Chuyên cung cấp bồ câu giống các lọai

v Bồ câu gà Mỹ khủng (1,5kg -1,7kg): 300k- 500k / 1 cặp

v Bồ câu gà banh : 300k / 1 cặp

v Bồ câu xòe nhập trắng ,đen ,xám : 200k / 1 cặp

v Bồ câu xòe Mỹ vàng ,đỏ :150k -200k / 1 cặp

v Bồ câu Hoàng Châu :150k -200k / 1 cặp

v Bồ câu lai gà :200k -300k / 1 cặp

v Bồ câu  pháp : 150k / 1 cặp

v Bồ câu Thái trắng + xám : 150k / 1 cặp