Ngành nghề: Kế toán/Tài chính
Thời gian làm việc: Bn thời gian
Mức lương đề nghị: Thỏa thuận
Nơi làm việc: TP. HCM

- Báo cáo thuế hàng tháng,hàng quí

- Làm sổ sách kế toán

- Báo cáo tài chính,quyết toán năm

- Và các công việc liên quan đến kế toán theo yêu cầu của Quí Công ty